מחלקת תביעות פרט​

מחלקת תביעות פרט

                                                      מחלקת תביעות רכב ודירה מונה צוות גדול ומנוסה בטיפול בתביעות אלו;

טיפול בתביעות רכב:

עם קבלת ההודעה על התאונה במשרדנו, צוות מסלקי התביעות יעביר לכם הודעה, על קבלת התביעה ומספרה ועל דרכי הפעולה העומדות בפניכם לצורך המשך הטיפול בתביעה.
אנו נפנה אתכם למוסך לפי בחירתכם או למוסך הסדר על פי רשימה של חברות הביטוח.
שימו לב, כי תיקון הרכב במוסך שאינו ברשימת מוסכי ההסדר ישולם על ידכם באמצעות שיק דחוי ל- 60 יום. 
כאשר מדובר ברכב צד שלישי שהוא של חברת ליסינג, משך הטיפול בתביעות עלול להמשך גם חצי שנה, מאחר ומרבית חברות הליסינג מבוטחות בביטוח עצמי.
​בתביעה כנגד מבטח של צד ג' במידה ואינכם אשמים בתאונה, תצטרכו למסור למוסך ולשמאי שיק דחוי ל- 90 יום. 

בתביעה כנגד חברת הביטוח המבטחת את הרכב שלכם, אנו נעקוב אחר קבלת חשבונית התיקון שתועבר לשמאי עד לביצוע התשלום בתוך 30 יום מהעברת כל המסמכים הנוגעים לתביעה לחברת הביטוח.

בתביעת נזק לרכב המבוטח - פוליסת ביטוח מקיף 

תיקון במוסך הסדר:

 • העברת טופס התביעה המלא והחתום בצירוף צילומי רישיון נהיגהה ורישיון רכב, למחלקת התביעות ב"בטח תורן".
 • עדכון הגורם המטפל במחלקת התביעות ב"בטח תורן" בפרטי המוסך על מנת שיוזמן שמאי לבדוק את הרכב.
 • בגמר התיקון יש לעדכן את הגורם המטפל במחלקת תביעות, ולשלם השתתפות עצמית.
 • בהמשך יועבר דוח שמאי מפורט למבוטח (במקרה של ירידת ערך, יועבר פיצוי למבוטח). 

תיקון במוסך שלא בהסדר:

 • העברת טופס התביעה המלא ןהחתום בצירוף צילומי רישיון נהיגה ורישיון רכב, למחלקת התביעות ב"בטח תורן".
 • עדכון הגורם המטפל במחלקת התביעות ב"בטח תורן" בפרטי המוסך על מנת שיוזמן שמאי לבדוק את הרכב.
 • בגמר התיקון יש להשאיר במוסך צ’ק דחוי ל- 60 יום, לעדכן את הגורם המטפל במחלקת התביעות ולהעביר חשבונית תיקון לשמאי. ניתן לתאם עם המוסך שיעביר את החשבונית לשמאי.
 • דו”ח השמאי יועבר לחברת הביטוח, תשלום יועבר למבוטח בפרק זמן של כ- 30 יום בקיזוז השתתפות עצמית.
 • במידה וקבע השמאי ירידת ערך, יועבר הפיצוי למבוטח בקיזוז השתתפות עצמית.

תביעת צד ג:

 • העברת טופס תביעה מלא על כל פרטיו בצירוף צילומי רישיונות נהיגה ורכב.
 • עדכון הגורם המטפל  בפרטי המוסך על מנת שיוזמן שמאי.
 • בגמר התיקון יש להשאיר צ’ק דחוי ל- 90 יום ולהעביר חשבונית לשמאי (עותק למטפלת בפקס)
 • שמאי יפיק דו”ח ויעביר דרישה לתשלום שכר טרחה למבוטח – את תשלום שכר הטרחה יעביר המבוטח לשמאי בצ’ק דחוי ל- 90 יום.
 • דוח השמאי יועבר למטפלת על מנת שתגיש תביעה לחברת הביטוח של הפוגע. (התביעה תכלול – ערך הנזק , שכר טרחת  השמאי וירידת ערך במידה ויש).

 

תביעה במקרה של גניבת רכב:

במקרה של גניבת רכב יש לדווח בדחיפות למחלקת התביעות ב"בטח תורן".

 • יש להע​​ביר ל"בטח תורן" טופס הודעה על תביעה בצירוף אישור משטרה. חברת הביטוח תעביר רשימה של מסמכים הנדרשים לצורך הטיפול בתביעה, על המבוטח לדאוג להעביר את הכל במהירות האפשרית למטפלת בתביעה בסוכנות.
 • חברת הביטוח תמנה חוקר אשר ייצור קשר עם המבוטח לצורך חקירת המקרה.
 • חברת הביטוח תעביר תשלום למבוטח בפרק זמן של כ- 30 יום ממועד הגשת כל המסמכים הנדרשים ודו"ח החוקר.

 

תביעה משפטית

בכל מקרה של תביעה משפטית כנגד המבוטח, יש להעביר למחלקת התביעות ב"בטח תורן" את כל החומר שהתקבל, והגורם המטפל יעביר אותו למחלקה המשפטית של חברת הביטוח שתפעל לייצוג המבוטח, ככל שכיסוי זה קיים בפוליסה.
הגורם המטפל בתביעה בסוכנות, יעדכן את המבוטח מי עורך הדין שמונה ע"י חברת הביטוח לייצג אותו.

 

הערות כלליות

 • במידה של התקזזות במע”מ (שני שליש) יש להעביר אישור לגורם המטפל בתביעה ב"בטח תורן", על מנת שניתן יהיה לתבוע מחברת הביטוח את השליש הנוסף.
 • רכב חליפי – בתביעה על פי פוליסת ביטוח מקיףה או בתביעת צד ג', יינתן רכב חליפי למבוטח (במידה וקיים כיסוי זה) על פי תנאי הפוליסה ובהתאם למה שקבע השמאי. במוסכי הסדר יינתן רכב חליפי החל מהמועד שבו הוכנס הרכב המבוטח למוסך. 

 

טיפול בתביעות נזק לדירה/לבית ולתכולתם​: 

הודעתכם על הנזק בצירוף הטופס המתאים תועבר על ידנו לחברת הביטוח, כאשר במקביל אנו נדאג למינוי שמאי על פי תנאי הפוליסה שלכם.
​אנו נעקוב מקרוב אחר הטיפול בתביעה על ידי חברת הביטוח, ונשתף אתכם בכל שלב של התקדמות הטיפול בתביעה. במקרה של נזק מים, כשיש לכם ספק שירות חיצוני במסגרת הפוליסה, אנו נפעל מול ספק השירות לזירוז הטיפול בתביעתכם, וזאת עד לסיום המוצלח וסגירת התביעה.

 

למידע נוסף, או דיווח על תביעות או תאונות ניתן לפנות ישירות לצוות התביעות:

 

עידית גבאי – ראש צוות תביעות פרט  idit@betach.co.il ​

מירב בראון meirav@​betach.co.il
אמיר סיני  amirs@beta​ch.co.il
צילי יצחקי zilii@betach.co.il
לילך כהן  lilac​hc@betach.co.il​
עליזה יצחק alizay@betach.co.il 
אוראל אדיב orela@betach.co.il
אורית סמנון oritsa@betach.co.il    
שרית כהן saritc@betach.co.il