מחלקת תביעות

הטיפול בתביעות מהווה אבן בוחן קריטית ביחסי הסוכנות והלקוח. אופן הטיפול בתביעות הוא החלק המהותי ביותר במסגרת השירות שהסוכנות מעניקה ללקוחותיה.
מגמת חברות הביטוח "להקשיח  עמדות" בתשלומי תביעות בשל סיבות שונות, כגון: רגולציה, בקרות פנימיות והחמרת דרישות מבטחי המשנה וגם עקב העלייה בכמות התביעות ומורכבותן, מחייבת אותנו כסוכנות ביטוח להעניק ללקוחותינו ליווי מקצועי, אשר יסייע להם בניהול תביעות מול חברות הביטוח עד למיצוי זכויותיהם כמבוטחים.

לשם כך מפעילה הסוכנות מחלקות תביעות בתחומי התמחות שונים, המאוישות על ידי עורכי דין ואנשי תביעות מנוסים המכירים את תנאי הפוליסות לאשורן, את החקיקה והפסיקה הרלבנטיות לפוליסות השונות ואת הדין החל בנוגע לתביעות הביטוח.

אנשי מחלקות התביעות הוותיקים נבחרו, בקפידה ומהווים את  "ספינת הדגל" של הסוכנות, מתוך הבנה שתביעה של לקוח היא הזדמנות לסוכנות להוכיח את מחויבותה למתן שירות ללא פשרות.

במעמד פניה למחלקת התביעות, מומלץ שיהיו ברשותכם המסמכים הבאים: 
בתביעות רכב - טופס תביעה, רישיון רכב, רישיון נהיגה ובמקרה של נזקי גוף יצורף גם אישור משטרה ;
בתביעות דירה - טופס תביעה;
בתביעות רכוש וחבויות – הודעה בכתב על הנזק;
בתביעות חיים ובריאות – טופס תביעה, מסמכים רפואיים ואחרים בהתאם לסוג התביעה, צילום המחאה וצילום תעודת זהות או תעודת פטירה בהתאם לסוג התביעה. 
בתביעות משפטיות – כתב תביעה ומועד קבלתו אצלכם.​

מחלקת תביעות פרט
תביעות חיים ובריאות
מחלקת תביעות עסקים