ביטוח ימי ואווירי

פוליסה המבטחת מטעני יבוא וייצוא בים באוויר וביבשה, מישראל לכל העולם ומהעולם לישראל, או בין מקומות שונים בעולם.
בשונה מביטוחים אחרים, ביטוח זה כפוף לדין האנגלי, ולא לחוק חוזה הביטוח הישראלי.
זיקת הביטוח עוברת מהמוכר לקונה, כאשר המוכר מעביר אליו את כל מסמכי הסחר, בהם מופיעים תנאי המכירה ובתוכם את החזקה לביטוח.

​קיימים שלושה כיסויים עיקריים בביטוח הימי, המבוססים על סעיפי המכון באנגליה:

  • כיסוי A – שהוא בעקרון כיסוי על בסיס כל הסיכונים
  • כיסוי B – מכסה נזק או אובדן לטובין מסיכונים של אש או התפוצצות, טביעה, עליה על שרטון, התהפכות או ירידה מהפסים של כלי ההובלה היבשתי, התנגשות, פריקה בנמל, מצוקה, רעידת אדמה, התפרצות וולקנית או ברק, הקרבה של היזק כללי, הטלה לים, שטיפה מהסיפון, חדירת מי ים ונהר, אבדן כליל של צרור בטעינה או פריקה
  • כיסוי C – המצומצם ביותר וכולל כיסוי בדומה לסיכונים של כיסוי B למעט רעידת אדמה, התפרצות וולקנית או ברק, שטיפה מהסיפון, חדירת מי ים ונהר, אבדן כליל של צרור בטעינה או בפריקה
הכיסוי הנפוץ ביותר הוא כיסוי A

בנוסף לכיסויים הנ"ל, קיימים סעיפי מכון מיוחדים להובלת טובין בקירור, הובלת עצים, הובלה בצובר של דלק וכיו"ב.

קיימים שני סוגי פוליסות עיקריים:

  • פוליסה פתוחה – פוליסה ללא הגבלת זמן, עד לביטולה על ידי אחד מהצדדים. הפוליסה מבטחת את כל המשלוחים לפי הצהרת המבוטח, כאשר חובה עליו לדווח על כל המשלוחים ללא יוצא מן הכלל.
    ​הפוליסה מתאימה בעיקר ליבואנים או יצואנים גדולים.
  • פוליסה חד פעמית – הפוליסה מבטחת משלוח בודד. הביטוח חייב להתבצע לפני תחילת המסע ופוקע מיד עם סיום המסע.

בסוכנות "בטח תורן" צוות מומחים בתחום הביטוח הימי והאווירי שאמון על פוליסה ייחודית זו הדורשת הבנה מעמיקה בסעיפי הסחר והדין האנגלי. צוות המומחים שלנו ישמח לסייע במציאת הפתרון הנכון ביותר בעבורכם