ביטוח דירה

הבית הוא אחד מהנכסים היקרים  ביותר.
ברכישת ביטוח דירה, תבטיח לעצמך ולבני משפחתך הגנה מפני נזקים אשר עלולים להתרחש בביתך. ביטוח הדירה יקנה לך הגנה מפני שריפה, פריצה, גניבה, רעידת אדמה, נזקי צנרת, נזקים למכשירי חשמל, ועוד.

​מחלקת ביטוחי הדירות בבטח תורן, היא מהגדולות הקיימות בישראל, ומטפלת בעשרות אלפי מבוטחים ותיקים מידי שנה.

פוליסת ביטוח דירה היא פוליסה תקנית שמרכיביה קבועים בחוק.

 1. ביטוח מבנה -
  ביטוח המכסה כל נזק שיגרם למבנה הדירה או הבית על פי הסיכונים המפורטים בפוליסה דוגמת נזקי צנרת, שריפה, נזקי זדון, נזקי פריצה  ועוד. 
 2. ביטוח תכולה -
  ביטוח המכסה כל נזק שיגרם לתכולה על פי הסיכונים המפורטים בפוליסה.
  מומלץ  להזמין סוקר של חברת הביטוח להערכת שווי התכולה, שירות זה ניתן ללא תשלום ומונע בעיות בעת תביעה.
  דמי הביטוח עלולים להשתנות בהתאם להערכת הסוקר, הפוליסה בהכרח תתאים לשווי התכולה.
 3. ביטוח תכשיטים ודברי ערך -
  • כיסוי לתכולה כולל גם כיסוי לתכשיטים ודברי ערך, וזאת כנקוב בפוליסה.
  • ניתן להרחיב את הכיסוי ל "כל הסיכונים", כלומר לאירועים אשר ייגרמו גם מחוץ לדירה, בכפוף לרשימה מפורטת של התכשיטים ודברי הערך.
 4. ביטוח צד שלישי -
  ביטוח שמטרתו להגן על המבוטח ובני משפחתו מפני תביעות של צד שלישי שניזוק עקב  התנהגות רשלנית של המבוטח ובני המשפחה הגרים עמו במהלך השימוש בדירה.
 5. ביטוח חבות מעבידים -
  ביטוח אשר מטרתו להגן על המבוטח מפני תביעות עקב תאונות עבודה של עובדי  משק הבית אשר נגרמו במהלך שעות העבודה. 
 6. ביטוח רעידת אדמה ונזקי טבע.
 7. שרות תיקונים למכשירי חשמל  ועוד...
 
  
 
 ​

​​