ביטוח ​סיעודי

הביטוח מעניק כיסוי למימון הוצאות טיפול שונות עבור מי שנמצא במצב סיעודי ואינו יכול לטפל בעצמו, כגון: אדם לאחר תאונה קשה, נכים, קשישים ללא יכולת תפקוד וכו'. בנוסף, הכיסוי הביטוחי חל גם על מי שנפגע כתוצאה מתאונה או ממחלה ואיבד את היכולת לבצע פעולות יומיומיות אם באופן זמני או לצמיתות (היה והוגדר כסיעודי).

המוסד לביטוח לאומי אמנם מכסה מצבי סיעוד שונים, אך הם אינם מכסים את כלל ההוצאות הכרוכות בטיפול השוטף. פוליסת הסיעוד מעניקה כיסוי להוצאות אלו ומאפשרת טיפול נאות ומיטבי במבוטח ובכך מעניקה הקלה משמעותית למי שנושא בנטל הכלכלי שלרוב מוטל על משפחת החולה.