ביטוח מנהלים​

כל עובד שכיר יכול לרכוש לעצמו ביטוח מנהלים, וקיים גם ביטוח מנהלים לעצמאי ("תגמולים לעצמאים").


מה כוללות פוליסות "ביטוח מנהלים" ופוליסת "תגמולים לעצמאים"?

 • חיסכון פנסיוני - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. בפוליסת ביטוח מנהלים חלק מהתשלום החודשי - המיועד לרכישת לביטוח ולחיסכון - מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים. חלק נוסף מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים. 
 • ​"תגמולים לעצמאים - ההפקדה כולה משולמת ע"י המבוטח העצמאי.
 •  החיסכון שיצטבר בפוליסה ישולם למבוטח, השכיר או העצמאי, כקצבה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות.
 • ביטוח חיים (אופציונאלי) - כיסוי למקרה פטירה של המבוטח.
 • ביטוח אובדן כושר עבודה (אופציונאלי) - כיסוי למקרה של אובדן כושר העבודה, כתוצאה מתאונה או ממחלה.
 • הטבות מס - בתוכנית ביטוח מנהלים קיימת זכאות לזיכוי ולניכוי במס על הפקדות שכירים ועצמאים.
 • דמי ניהול - חברת הביטוח גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצבירה השנתית.

יתרונות ביטוח מנהלים

 • חוזה (פוליסה) בין המבוטח לבין חברת ביטוח.
 • גמישות מירבית בבחירת סכומי ביטוח למקרה פטירה ולכיסוי לאובדן כושר עבודה, בהתאמה לצרכי המבוטח.
 • גמישות בבחירת אפיקי השקעה.
 • גמישות בבחירת מוטבים.

סוכנות "בטח תורן" משווקת תכניות ביטוח מנהלים של חברות הביטוח המובילות, ומתאימה לכל מבוטח תכנית על פי שכרו, צרכיו הביטוחיים ותכניותיו לעתיד.​