סחורה בהעברה

ביטוח זה מיועד להובלת סחורות לצרכי בית העסק המבוטח.
בעת עריכת הביטוח יבדוק עבורכם צוות החתמים ב"בטח תורן" את הנתונים הבאים:

 • סוג המטען המובל
 • ערכו הכלכלי של המטען
 • מספר כלי הרכב המובילים את המטען
 • אמצעי המיגון הנדרשים ברכב המוביל
 • הרחבות נוספות
​חשוב לזכור, כי מיגוני הרכב בביטוח מקיף אינם בהכרח מתאימים למיגוני הרכב הנדרשים בביטוח זה.

הביטוח מתאים ל:

 • עסקים המשתמשים בשירותי הובלה שונים
 • מובילים מקצועיים
 • הובלות חד-פעמיות
 

היקף הכיסוי בביטוח סחורה בהעברה:

הכיסוי הבסיסי בפוליסת סחורה בהעברה הנו בגין:
 • אש, התפוצצות וברק
 • התהפכות
 • התנגשות
 • ניתן להוסיף כיסויים נוספים, כגון: שוד, פריצה ועוד
 ​סכום הביטוח יהיה ערכו המקסימלי של המטען המובל על כלי הרכב, וברוב הפוליסות סכום זה הוא על בסיס נזק ראשון ואינו כפוף לתת ביטוח.