ביטוח ​שבר מכני​

הפוליסה מכסה אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו, המצריך תיקון או החלפה, המתרחש בעת שהרכוש המבוטח נמצא בחצרי המבוטח כמצוין בפוליסה, שנובע מכל סיבה שהיא שאינה מוחרגת בפוליסה.
הפוליסה מאפשרת לבטח מכונות לפי בחירה. לכן, מומלץ לבטח רק מכונות שבלעדיהן לא ניתן להמשיך בקו הייצור ו/או בתפעול השוטף של העסק.
 
צוות החתמים של "בטח תורן" יבחן עבורכם את הצורך בביטוח שבר מכני, וימליץ על רכישת פוליסה מתאימה. ​