ביטוח כספים

ביטוח כספים נועד לשפות את המבוטח בגין נזק לכספי בית העסק בעת הימצאם בכספת או בהעברה.
הכיסויים האפשריים:

  • ביטוח כספים בכספת
  • ביטוח כספים בהעברה
  • פוליסה משולבת לביטוח כספים בכספת ובהעברה. 
  • הרכוש המבוטח: מזומנים, שיקים, שטרות ומסמכים סחירים למיניהם.
 

הסיכונים המבוטחים

בפוליסות כספים קיים הבדל בין הכיסוי לכספים בכספת לבין הכיסוי לכספים בהעברה:
  • ​בכספת: אש, פריצה, שוד.
  • ​בהעברה: על בסיס 'כל הסיכונים', כלומר ביטוח לכל נזק תאונתי בלתי צפוי.

צוות החתמים המיומן ב"בטח תורן" ימליץ בפניכם על הכיסוי המתאים לצרכי העסק שלכם.
 ​