ביטוחים הנדסיים​
 

מגוון הביטוחים ההנדסיים הקיימים ומורכבותם מחייבים התייעצות עם מומחים בתחומי ביטוח אלה.
צוות החתמים המקצועי של "בטח תורן" יעמוד לרשותכם ויתאים את הפוליסה לצרכי הפעילות שלכם.
 

ענפי הביטוח ההנדסי:

 • שבר מכני
 • אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני
 • קלקול סחורה כתוצאה משבר מכני
 • עבודות קבלניות
 • עבודות הקמת
 • ציוד אלקטרוני
 • ציוד מכני הנדסה
 

 

הציוד המיועד לביטוח הנדסי:

 • ענפי התעשייה: מכונות וציוד 
 • ענפי הבניה: עגורנים וציוד בניה
 • משרדים, בתי מלון, בתי חולים, מוסדות ציבור, סופרמרקטים, בתי קירור ובתי מלאכה: מעליות, מערכות מיזוג אוויר, גנרטורים, דוודים, וכדומה
 • ענפי החקלאות: לולים מבוקרים, סילו וכדומה
 • בתים משותפים: מעליות, מערכות מיזוג אוויר, גנרטורים, דוודים ובריכות שחייה
 

 

מאפייני הביטוח ההנדסי:

 • הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס 'כל הסיכונים'
 • הביטוח הנו בגין נזק תאונתי, מקרי, פתאומי, בלתי צפוי
 • הכיסוי הוא בגין נזק ישיר בלבד
 • כיסוי לנזק תוצאתי יש לרכוש בנפרד
 • הביטוח מתחיל בתום תקופת ההרצה
 • במקרה של אובדן מוחלט, הניצולת נשארת בידי המבוטח וערכה מקוזז מהתשלום המגיע למבוטח
 • טעות אנוש מבוטחת בכל ענפי הביטוח ההנדסי
 • ברוב הפוליסות קיים סעיף אחריות היצרן