ביטוח עסק

ניהול עסק כרוך באחריות רבה שבצידה סיכונים גדולים. בשל מורכבותו של ניהול העסק וממילא של ביטוח העסק, מגוון הכיסויים הכלולים במסגרת פוליסת ביטוח עסק רחב ומשתנה מלקוח אחד למשנהו.
אנו נעניק לך, בעל העסק, הגנה המותאמת לרצונותיך, לחששותיך ולצרכיך הייחודיים.
 

ניתן לבטח את מגוון הצרכים של בעל העסק:

צוות החתמים המקצועי ב"בטח תורן" יסייע לך כבעל העסק לבנות תכנית משולבת לביטוח בית העסק, המכסה את מגוון הצרכים הביטוחיים, תוך מתן יעוץ מקצועי ואישי של אנשי ביטוח בעלי ניסיון רב בתחום ביטוחי עסקים בענפים רבים.
במהלך בניית הפוליסה יש לתת את הדעת למגוון הפעילויות של העסק, למשאבים, לצרכים, לציוד ולסכנות הכלליות והמיוחדות אליהן הוא נחשף או עלול להיחשף.   
 

תחומי הביטוח של בית העסק כוללים:

 

 • ביטוח מבנה
 • ביטוח תכולת העסק/מלאי
 • ביטוח כל הסיכונים
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח אחריות מקצועית
 • ביטוח חבות המוצר
 • ביטוח ציוד אלקטרוני ושחזור נתונים
 • ביטוח אובדן רווחים / הכנסות
 • ביטוח שבר מכני
 • ביטוח סחורה בהעברה
 • ביטוח כספים בכספת ובהעברה 
 
** בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות חברת הביטוח (מה שהפוליסה אינה מכסה)
המידע באתר כפוף לתנאי הפוליסות של חברת הביטוח ואינו מהווה תחליף לתנאי הפוליסות.
המידע כפוף לתקנון האתר- ראה תקנון​​​