סודיות ופרטיות


מדיניות שמירת סודיות

המידע המובא להלן מיועד לסייע לכם - המבקרים והמשתמשים באתר זה - להבין את מדיניות האבטחה של מאגרי מידע והפרטיות שבה נוקטת בטח תורן  סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "בטח תורן") מתוך הכרה בכך כי שמירה על פרטיות מאגרי המידע האישי שבידיה ואבטחת הסודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין "בטח תורן​" לבינכם.


איסוף מידע והשימוש בו

"בטח תורן​" אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י​"בטח תורן": מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר.


מידע כללי על המבקרים באתר:

המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.

 

מידע אישי:

בנוסף אוספת "בטח תורן" מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכו' אך ורק כאשר: * המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור ל "בטח תורן" או * כאשר החברה עורכת סקר מקוון על בסיס התנדבותי. "בטח תורן",  ע"י המחלקות השונות שלה, נעזרת במידע האישי של המבקרים באתר, הנאסף ע"י משתמשים, על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות החברה השונות.​ המידע שנמסר על ידך הוא נכס של "בטח תורן" ו "בטח תורן" תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. "בטח תורן" לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו, פרט לסוכן הביטוח עמו בחרת להתקשר, ולא​ תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר, ללא הסכמתך המפורשת. "בטח תורן" אוגרת את המידע שנמסר על ידך במאגר נתונים המחוזק על מערך מחשבים נפרד כדי למנוע גישה אליו על ידי גופים אחרים. "בטח תורן" תשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר כדי ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותך. אם אינך מעוניין בתקשורות אלו, זכותך לבחור כעת, ובכל עת, באפשרות שלא לקחת חלק בשירות זה המוענק על ידי "בטח תורן" דרך "עדכון פרטים". המידע אודות קטינים מתחת לגיל 18 לא ישמש לצורכי דיוור ישיר. זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך דרך "עדכון פרטים" לשם בדיקת נכונות המידע ואמינותו. גישה זו היא באמצעות הקוד הסודי שבחרת בעת תהליך הרישום. קטינים מתחת לגיל 14 אינם חייבים למסור את פרטיהם האישיים.


בטיחות וסודיות

"בטח תורן" עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שלך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע באתר "בטח תורן" נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות. התקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת "בטח תורן" מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי הצפנת מידע בעולם האינטרנט. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט. "בטח תורן" משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת - שרת "בטח תורן" אינו מחובר ישירות אל האינטרנט אלא מבודד ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנן השגחה ובקרה מתמידות על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של "בטח תורן" עם האינטרנט. "בטח תורן" מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה. עם זאת, אין "בטח תורן" יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. "בטח תורן" לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. "בטח תורן" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.